دریافت کد حدیث تصادفی

تبلیغات

اسلاید شو

اخبارمهم امروز
کد اسلایدرکد اسلایدشو

اقدام خودسرانه یا سازمان‌یافته؟
چرابایددرروزقدس دل دشمن شادگردد؟چرادرروزقدس گروهی به ای مرگ براسراییل شعار روحانی.... ....... مبارک راسرمیدهند.کشورمابایددرهرصورت مردانی متحدداشته باشد.چراکه کشورمازیر ظلم ظالمانی مانندامریکا داعش
بایدمقاومت نمایدافرازخبراین رفتار ناپسنداهانت به اقای روحانی راشدیدامحکوم مینماید.انشاء الله مصببان این
اهانت ازکارزشتشان پشیمان گردند.

افرازخبر- در آخرین جمعه ماه رمضان در میان حضور بی‌شمار ملت ایران برای راهپیمایی روز قدس حوادثی رخ داد که حواشی بی سابقه ای را رقم زد. عده ای آمدند و علیه  رئیس جمهور و معاون اول وی و همچنین نایب رئیس مجلس شعار دادند و این اتفاق واکنش های متعددی و البته متفاوتی از سوی فعالان سیاسی به همراه داشت.
اقدام خودسرانه یا سازمان‌یافته؟
 
به گزارش افرازخبر بعد از این که روز جمعه برخی افراد علیه مقامات دولتی و مجلس، یه خصوص شخص رئیس جمهور شعارهای توهین آمیزی سر دادند، بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ها نسبت به آن واکنش نشان دادند. اما این واکنش‌ها از لحاظ نگاه و رویکرد با یکدیگر متفاوت بودند.
 
اصولگرایان و چند واکنش متفاوت
درباره حواشی رو جمعه اصلاح‌طلبان بر این تاکید داشتند که نه تنها این قبیل رفتارها کاملا محکوم است بلکه م